FORTECH | Suwnice

Projekt Unijny

FORTECH Spółka Cywilna G. Ceglarz, M. Kabata, R. Żbik
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
"Badania nad opracowaniem nowoczesnych połączeń w budowie ustrojów nośnych lekkich suwnic."

Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0009/18

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-05-01 - 2021-01-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 546 500,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 061 420,00 PLN

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie badań nad nowoczesnymi połączeniami w budowie ustrojów nośnych lekkich suwnic.

Rezultatem projektu będzie typoszereg wielkości połączeniowych węzłów śrubowych ciernych dla ustrojów nośnych lekkich suwnic o udźwigach do 16t, rozpiętościach do 18m i klasie (grupie natężenia pracy) do A5 wg PN-ISO 4301-1, których rozwiązania będą innowacyjnymi w skali świata. Przedmiotowe węzły śrubowe będą stosowane w suwnicach wytwarzanych i modernizowanych przez Wnioskodawcę jak również będą w suwnicowych częściach/podzespołach, oferowanych przez niego na rynku komponentów dźwignicowych.

Oczekiwanym efektem, zastosowania rezultatu projektu w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, będzie zwiększenie konkurencyjności rynkowej jego produktów oraz usług w zakresie modernizacji ww. suwnic.

Konkurencyjność tę zapewnić mają między innymi, niższe koszty wytwarzania i modernizacji ww. suwnic, w których węzły połączeniowe głównych części ich ustrojów nośnych (dźwigarów, czołownic, podpór) będą wykonane jako przedmiotowe węzły śrubowe cierne.

X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Do góry
Menu Strony