FORTECH | Suwnice

Co to jest suwnica i jakie ma zastosowanie?

Zagospodarowanie hal przemysłowych czy magazynowych oraz placów przeznaczonych do produkcji czy magazynowania, w których istnieje konieczność transportu ładunków o znacznych masach wymaga zastosowania tzw. transportu bliskiego. Jednym z najlepszych rozwiązań tego zadania jest stosowanie suwnic różnego typu. Zastosowanie suwnic pozwala na pokrycie tym rozwiązaniem transportowym całej płaszczyzny hali lub placu. Kiedy maszyny, materiały i stanowiska dla pracowników zajmują całą dostępną powierzchnię posadzki czy gruntu, rozwiązaniem transportu ładunków są suwnice ze względu na transport który może odbywać się powyżej. Są popularnie wykorzystywane w wielu branżach przemysłu.


Czym jest suwnica?

SuwnciaSuwnica to maszyna zbudowana z konstrukcji przeznaczonej do wykonywania pracy w ruchu przerywanym, której zadaniem jest przemieszczanie ładunków, najczęściej w trzech osiach. Suwnica w zależności od konstrukcji zbudowana jest z dźwigara lub dźwigarów, podpór, czołownic z mechanizmami ozwalającymi na przemieszczanie się dźwignicy w dwóch osiach poziomych oraz wciągników lub wciągarek umożliwiających podnoszenie i opuszczanie ładunków. Napęd suwnic najczęściej realizowany jest jako elektryczny. Trasę poruszenia najczęściej wyznaczają tory jezdne, które mogą być ułożone na poziomie gruntu lub belkach podsuwnicowych zawieszonych na wysokości na konstrukcji hal lub wolnostojących konstrukcjach - estakadach. Suwnice mogą mieć różny udźwig – od kilkuset kilogramów do nawet kilkudziesięciu czy kilkuset ton. Każda suwnica może być zaprojektowana w taki sposób aby optymalnie spełniała swoją funkcję zarówno pod względem nośności, rozpiętości, grupy natężenia pracy, prędkości roboczych, rodzaju sterowania czy przenoszonych ładunków.


Zastosowanie suwnic jedno i dwudźwigarowych

Suwncia natorowaSuwnice a właściwie mosty nośne suwnic mogą być zbudowane z kształtowników hutniczych lub belek blachownicowych. To na nich zamontowane są wszelkiego rodzaju wciągnika, wciągarki czyli mechanizmy odpowiedzialne za podnoszenia ładunków i przemieszczanie w jednej osi poziomej. Do nich montowane są również podpory czy czołownice z zabudowanymi napędami do przemieszczania w drugiej osi poziomej jak i kabina sterownicza operatora. W miejscach, w których wymagany jest stosunkowo niewielki udźwig, rozpiętość czy grupa natężenia pracy najczęściej stosuje się suwnice jednodźwigarowe. Ich budowa, jak sama nazwa sugeruje, opiera się na pojedynczej belce nośnej, której zadaniem jest przenoszenie obciążeń na konstrukcję wsporczą. Dla suwnic o większych udźwigach od około 16, 20t i rozpiętościach powyżej kilkunastu metrów oraz wysokich grupach natężenia pracy, jak również dla suwnic o specjalnych wymaganiach stosuje się suwnice dwudźwigarowe gdzie zastosowane są dwie belki nośne.

Typ suwnicy dobiera się w zależności od rodzaju ładunków, wielkości mas, indywidulanych potrzeb, obiektu gdzie ma być zainstalowana. W związku z tym warto przed dokonaniem wyboru skontaktować się ze specjalistami, którzy mają doświadczenie w ich doborze, produkcji i montażu.


Data opublikowania: 4 września 2019

X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Do góry Menu Strony