FORTECH | Suwnice

Projekt Unijny


FORTECH Spółka Cywilna G. Ceglarz, M. Kabata, R. Żbik
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Wdrożenie technologii produkcji czołownic lekkich suwnic natorowych”
Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1790/19


III Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2019 r. - 31.12.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 560 000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 408 000,00 PLN

Celem projektu jest wdrożenie w firmie FORTECH innowacji technologicznej w postaci nowej metody produkcji czołownic lekkich suwnic natorowych i nowych produktów w postaci innowacyjnych czołownic. Dzięki technologii możliwe będzie produkowanie znacząco ulepszonych produktów o niespotykanych dotychczas właściwościach.

Projekt dotyczy inwestycji technologicznej polegającej na wdrożeniu własnej nowej technologii w postaci patentu, którego właścicielem jest Wnioskodawca oraz uruchomieniu wytwarzania znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów w postaci czołownic lekkich suwnic natorowych. Inwestycja obejmuje budowę hali, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych dla wdrożenia opracowanej technologii.

 


FORTECH Spółka Cywilna G. Ceglarz, M. Kabata, R. Żbik
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
"Badania nad opracowaniem nowoczesnych połączeń w budowie ustrojów nośnych lekkich suwnic."

Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0009/18

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-05-01 - 2021-01-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 546 500,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 061 420,00 PLN


Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie badań nad nowoczesnymi połączeniami w budowie ustrojów nośnych lekkich suwnic.

Rezultatem projektu będzie typoszereg wielkości połączeniowych węzłów śrubowych ciernych dla ustrojów nośnych lekkich suwnic o udźwigach do 16t, rozpiętościach do 18m i klasie (grupie natężenia pracy) do A5 wg PN-ISO 4301-1, których rozwiązania będą innowacyjnymi w skali świata. Przedmiotowe węzły śrubowe będą stosowane w suwnicach wytwarzanych i modernizowanych przez Wnioskodawcę jak również będą w suwnicowych częściach/podzespołach, oferowanych przez niego na rynku komponentów dźwignicowych.

Oczekiwanym efektem, zastosowania rezultatu projektu w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, będzie zwiększenie konkurencyjności rynkowej jego produktów oraz usług w zakresie modernizacji ww. suwnic.

Konkurencyjność tę zapewnić mają między innymi, niższe koszty wytwarzania i modernizacji ww. suwnic, w których węzły połączeniowe głównych części ich ustrojów nośnych (dźwigarów, czołownic, podpór) będą wykonane jako przedmiotowe węzły śrubowe cierne. 


X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Do góry
Menu Strony