FORTECH | Suwniceflaga_ue
15-o13-o14-o17-o

Projekt Unijny

ue21

FORTECH Spółka Cywilna G. Ceglarz, M. Kabata, R. Żbik
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
"Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie FORTECH Spółka Cywilna G. Ceglarz, M. Kabata, R. Żbik" RPOP.02.01.02-16-0011/21-00


Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 209 600,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 146 720,00 PLN
 
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności FORTECH Spółka Cywilna G. Ceglarz, M. Kabata, R. Żbik.

Rezultatem realizacji projektu będzie modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego systemu ERP dostosowanego do potrzeb wnioskodawcy, wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem, aktualność kluczowych danych niezbędnych do celów prowadzenia działalności wytwórczej, dostępnych na właściwych stanowiskach pracy, wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez zwiększenie zakresu przetwarzanych danych w jednym systemie ERP, wzrost niezawodności systemu poprzez nowe funkcjonalności automatyzujące i wspomagające funkcjonowanie poszczególnych procesów biznesowych, wzrost ergonomii pracy poprzez stworzenie systemu na miarę potrzeb.
opolskie


 
baner_ue

FORTECH Spółka Cywilna G. Ceglarz, M. Kabata, R. Żbik
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Wdrożenie technologii produkcji czołownic lekkich suwnic natorowych”
Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1790/19


III Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2019 r. - 31.12.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 560 000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 408 000,00 PLN

Celem projektu jest wdrożenie w firmie FORTECH innowacji technologicznej w postaci nowej metody produkcji czołownic lekkich suwnic natorowych i nowych produktów w postaci innowacyjnych czołownic. Dzięki technologii możliwe będzie produkowanie znacząco ulepszonych produktów o niespotykanych dotychczas właściwościach.

Projekt dotyczy inwestycji technologicznej polegającej na wdrożeniu własnej nowej technologii w postaci patentu, którego właścicielem jest Wnioskodawca oraz uruchomieniu wytwarzania znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów w postaci czołownic lekkich suwnic natorowych. Inwestycja obejmuje budowę hali, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych dla wdrożenia opracowanej technologii.

 


ue

FORTECH Spółka Cywilna G. Ceglarz, M. Kabata, R. Żbik
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
"Badania nad opracowaniem nowoczesnych połączeń w budowie ustrojów nośnych lekkich suwnic."

Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0009/18

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-05-01 -  31-10-2022
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 546 500,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 061 420,00 PLN


Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie badań nad nowoczesnymi połączeniami w budowie ustrojów nośnych lekkich suwnic.

Rezultatem projektu będzie typoszereg wielkości połączeniowych węzłów śrubowych ciernych dla ustrojów nośnych lekkich suwnic o udźwigach do 16t, rozpiętościach do 18m i klasie (grupie natężenia pracy) do A5 wg PN-ISO 4301-1, których rozwiązania będą innowacyjnymi w skali świata. Przedmiotowe węzły śrubowe będą stosowane w suwnicach wytwarzanych i modernizowanych przez Wnioskodawcę jak również będą w suwnicowych częściach/podzespołach, oferowanych przez niego na rynku komponentów dźwignicowych.

Oczekiwanym efektem, zastosowania rezultatu projektu w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, będzie zwiększenie konkurencyjności rynkowej jego produktów oraz usług w zakresie modernizacji ww. suwnic.

Konkurencyjność tę zapewnić mają między innymi, niższe koszty wytwarzania i modernizacji ww. suwnic, w których węzły połączeniowe głównych części ich ustrojów nośnych (dźwigarów, czołownic, podpór) będą wykonane jako przedmiotowe węzły śrubowe cierne.

opolskie

 


X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Do góry
ueMenu Strony